Saturday, March 3, 2012

3/3/2012

1 giờ. Chiều. Thứ Bảy. Ngày 03 tháng Ba, 2012.
4 giờ. Sáng. Chủ Nhật. Ngày 04 tháng Ba, 2012.
Mạ đã lẳng lặng ra đi. Thanh thoát. Phủi nhẹ bụi trần.
Một ngày buồn, rất buồn. Rất rất buồn trong đời con.
Đêm nay. Con sẽ về bên Mạ. Dù đã quá trễ.

Những ngổn ngang vẫn còn đó.

Chao ơi!
Vắng lặng...