Tuesday, November 6, 2012

Thank you Ohio!


Tổng thống Obama tái đắc cử nhiệm kỳ hai sau khi đã biết thắng 18 phiếu đại cử tri ở tiểu bang Ohio và tiếp tục lãnh đạo nước Mỹ.
Thank you Ohio của chị Hằng ! :)

Người dân Mỹ có thể tự hào về Tổng thống của họ, nhưng vượt lên trên hết, người Mỹ tự hào về lá phiếu mà họ đã bầu, quyền bầu cử của họ được tôn trọng và được sử dụng có ý nghĩa.

Bầu cử xứ Mỹ hấp dẫn dã man (lời chị PD).
Ngồi theo dõi đếm phiếu từng tiểu bang mà hồi hộp như coi một trận football. Hihihi..

Chúc mừng Tổng thống Obama.
Chúc mừng nước Mỹ.