Sunday, May 11, 2014

Về một tấm hình biểu tình

Biểu tình phản đối chính phủ TQ (đợt 3) tại Thăng Bình - Quảng Nam

Biểu tình không phô trương. Nói không ngoa là: đúng chất Quảng Nam.

Tâm tư, tình cảm được thể hiện rõ ràng, chân chất trên những tấm biểu ngữ mộc mạc, nhưng được viết rất nắn nót.

Nhìn tấm hình làm tôi liên tưởng đến phong trào chống sưu cao thuế nặng ở Trung kỳ trong giai đoạn thuộc Pháp, xảy ra đồng thời với phong trào Duy Tân của cụ Phan Châu Trinh. Chính quyền ap bức quá, bất công quá thì người dân nổi lên chống lại. Bắt đầu lẻ tẻ tử một vài phủ, huyện ở Quảng Nam, sau trở thành phong trào khởi nghĩa rộng lớn khắp miền Trung, kéo từ Thừa Thiên, đến Phú Yên.

Thời đó, chắc chắn là không có cờ xí đỏ một góc trời, hoặc vàng một góc phố như ở SG, HN, hoặc Little SG ở Cali như thời hôm nay. Nhưng tính khốc liệt của nó thì hơn hẳn vì chẳng có ai "đồng lòng cùng chính phủ". Như những tấm hình được đăng trên các báo ở trong nước.

Thời đó biểu tình ôn hòa, nhưng nộ khí thì đằng đằng. Không thỏa hiệp.

Yêu và trân trọng một cách nắn nót cái tinh thần này.