Friday, December 20, 2013

Kinh cầu cho Anh

Hãy bỏ đi những ganh ghét, chê bai hoặc những tỵ hiềm.
Lắng nghe bài hát Lời Kinh Đêm của anh viết.
Và cầu nguyện cho anh.

R.I.P anh Việt Dũng.